Moskee Al-Fath Dordrecht

Onze Diensten

Onze moskee is meer dan enkel een gebedsruimte!
Ga naar Educatie

Educatie

De moskee ziet educatie als een van haar kerntaken. Deze educatie geldt voor eenieder in het algemeen maar voor de jongeren in het bijzonder. De jongeren zijn de toekomst. Daarom voorziet moskee Al-Fath Dordrecht in o.a. huiswerkbegeleiding, (Nederlandstalige) lezingen en Koranles.

Activiteiten

Om zowel de jongeren als ouderen te binden aan de moskee worden er op regelmatige basis activiteiten gepland. Dit kan een dagje uit zijn met de kinderen, een bbq of bv. het organiseren van een zaalvoetbaltoernooi voor de jongeren.

Gebedsplek

In de moskee wordt 5 keer per dag het gebed verricht. Elke vrijdag wordt de vrijdagspreek gegeven door de imam en het vrijdagsgebed gehouden. In de ramadan worden de taraweeh gebeden verricht.

Overlijden

Moskee Al-Fath verzorgt ook de wassing van overledenen. De wassing van de overledene vindt plaats in de moskee zelf. Het wassen gebeurt door de imam met hulp van de personen van de moskee. Indien de imam niet beschikbaar is, dan dient de overledene door familieleden te worden gewassen.

Ga naar Zaalverhuur

Zaalverhuur

Moskee Al Fath heeft de beschikking over een zaal voor verhuur. De zaal heeft een capaciteit van ongeveer 150 man. De zaal is flexibel in te delen, per dagdeel te huur en bruikbaar voor diverse doeleinden. Daarnaast is de zaal voorzien van een kleine keuken.

Volg hier de livestream van Moskee Al-Fath Dordrecht

Over Ons

Islamitische vereniging Al-Fath Dordrecht en omstreken
De moskee speelt een grote rol in het (dagelijks) leven van de Moslim, zowel sociaal als religieus.

De Islamitische gemeenschap in Dordrecht en omstreken is de laatste jaren enorm gegroeid. De huidige gebedsruimtes voor de Islamitische gemeenschap bieden onvoldoende faciliteiten voor de bezoekers. De ruimtes voor de gebeden zijn te klein. De ruimtes voor de rituele wassing zijn niet optimaal. Verder zijn er geen ruimtes voor educatieve activiteiten en sociale- culturele ontmoeting, sport en maatschappelijke activiteiten. Hierdoor kan de islamitische Vereniging Al-Fath haar maatschappelijke en religieuze doelen niet volledig realiseren. Dit was de reden dat de vereniging in 2001 het besluit heeft genomen om een nieuwe échte moskee in Dordrecht te gaan bouwen. De bouwvergunning is na een langdurige juridische procedure in 2008 definitief vastgesteld. In oktober 2008 heeft de vereniging een grond van 4100 m2 gekocht. In oktober 2009 is op een feestelijke wijze de eerste paal geslagen. Door de moeilijke tijden en gebrek aan financiële middelen is het proces niet optimaal gegaan waar dan ook vaak een bouw stop was.

Echter, dankzij de steun van Allah SWT en daarna de steun van de donateurs is de bouw in juli 2012 hervat. Nu, november 2016 is de bouw van de moskee in de laatste fase beland en zijn we het complex operationeel aan het maken. De bouw is gerealiseerd door de gemeenschap van Dordrecht en omstreken door middel van donaties.

Wees ervan overtuigd dat Allah wanneer u in nood verkeert u niet zal vergeten. Aarzel niet, Allah compenseert uw donatie door u zelf, uw gezin, uw gezondheid en uw inkomen te zegenen.


Toekomst

Wij, de Islamitische gemeenschap in Dordrecht en omstreken Al Fath (letterlijke vertaling: de opening/de sleutel), maken al een lange tijd onderdeel uit van de Dordtse samenleving. Binnen de gemeenschap zien wij een enorme groei aan diverse behoeften. Binnen het nieuwe pand kunnen wij behoeften voorzien waarbij ook het uiteindelijke resultaat een schitterend gebouw heeft opgeleverd waarin wij religieuze, educatieve en sociaal-maatschappelijke activiteiten kunnen realiseren.

Zij die nacht en dag aalmoezen van hun vermogen geven, in het geheim en openbaar, zullen hun loon van den Heer ontvangen, en vrees noch droefheid zal hen bereiken.

Team Moskee Al-Fath

De vrijwilligers van Moskee Al-Fath zetten zich omwille van Allah in

Abderrahmane Farajji

Voorzitter

Nassrdine Doubli

Penningmeester

Mohammed Kardal

Bestuurslid

Help Moskee Al-Fath en doe een donatie

Neem contact op

Voel u vrij ons te contacteren voor al uw vragen of opmeringen