14 april 2020

Shart / Contributie NL

Geliefde broeders en zuster, Salam alaikoum wa ra7matou Llahi wa barakatouh,

Moskee Al-Fath krijgt geen enkele subsidie van de overheid. De moskee is volledig afhankelijk van uw contributie, giften en donaties.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid vanwege de aangescherpte overheidsmaatregelen door het Coronavirus (o.a. het sluiten van moskeeën) is op dit moment daarom groter dan ooit.

Elke moslim in het algemeen, en het bijzonder zij die woonachtig zijn in Dordrecht en omstreken en een inkomen genieten willen wij daarom de gelegenheid geven in zichzelf te investeren en vriendelijk vragen een bijdrage te leveren. Tegelijkertijd willen wij duidelijk communiceren dat de nood hoog is.

Toon uw dankbaarheid aan Allah door het geld waarmee Hij jou heeft begunstigd uit te geven voor een van Zijn huizen.

Jouw rijkdom zal niet afnemen door een bijdrage aan de moskee te geven. Het zorgt juist voor een toename en het behoud ervan, zoals onze geliefde profeet vrede zij met hem heeft gezegd: “Geld (eigendom) neemt nooit af door (het geven) van sadaqa.” (Overgeleverd door Moeslim).

U kunt uw bijdrage, gift of contributie overmaken naar

NL27 RABO 0148 7709 91
ISL. Ver. Al-Fath Dordrecht en omstreken

Gelieve in de omschrijving van de betaling te melden voor welk doel deze overmaking dient (contributie, donatie, gift)

Of makkelijk en snel betalen middels het volgende betaalverzoek:

💵 200 euro

Jazakoumou Llahou khayran voor uw financiële bijdrage! Moge Allah jullie rijkelijk belonen!