15 juli 2017

ANBI

ANBI-logo

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

 

Islamitische vereniging Al-Fath is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Deze Anbi-status houdt in dat islamitische vereniging Al-Fath geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.  Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan de moskee.

Voor u betekent het dat giften aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie bij www.belastingdienst.nl of www.anbi.nl

Jaarrekening 2014-2015-2016

Download
Jaarrekening 2014/2015/2016